Självklart var SD Mariestad på plats under söndagen, när vår nationella partisekreterare Mattias Bäckström Johansson och en av våra nya riksdagsledamöter Elsa Widding var på angenämt besök i Skaraborg, och där de togs emot av drygt sextio skaraborgska sverigedemokrater.

Eftermiddagen fylldes av föreläsningar, frågestunder/diskussioner och även lättsamt samkväm med våra prominenta gäster.

Ett av de ämnena som avhandlades under besöket var andra politikers irrationella och kontraproduktiva vurm för vindkraft som en fullduglig enskild tronföljare till kärnkraften, när vi behöver en smart och kostnadseffektiv kombination av nya och gamla elkraftsystem för att vi inte ska riskera att förvärra en befintlig energikris.

Ett annat ämne som togs upp var hur stor omfattning av Sveriges klimatpolitik som avgörs av EU-förordningar, och vilka som enbart är rekommendationer från EU men som i Sverige har blåsts upp i både lagstiftning och magnitud. Det dök också upp frågeställningar kring huruvida man i realiteten kan mäta människans påverkan på klimatet, eller om båda motpolerna i debatten ser olika mönster utifrån deras egna subjektiva tolkningar av IPCC:s forskningsrapporter. Elsa Widdings kloka svar på det var att eftersom det är svårt att på ett objektivt sätt bevisa en tydlig kausal korrelation för hur stor eller liten påverkan människan har, får man sätta sig någonstans i mitten och utgå ifrån att vår påverkan uppgår ungefär till hälften.

Vår partisekreterare redogjorde för våra lokala framgångar i andra delar av Sverige med historiska tillbakablickar på våra mandat i regionerna och kommunerna från 1988 till 2022, och betonade också vilket större ansvar och krav som läggs på samtliga sverigedemokrater runt om i landet, där fler och fler än tidigare är med och styr ute i kommunerna utan samma försprång som de gamla partierna har haft med att styra kommuner i decennier.

Som Mattias själv konstaterade ser både Sverige, såväl som Skaraborg, ut att gå mot en lite ljusare framtid till mötes!

I riksdagsvalet röstade 24,12 % av Skaraborgs väljare samt 22,91 % av Mariestads väljare på Sverigedemokraterna, vilka båda resultat är högre än det nationella rikssnittet.
Även vår medlemstillströmning i Skaraborg har under sista året ökat så mycket att det har gett oss ytterligare ett mandat till Landsdagarna och andra nationella valkonferenser, vilket innebär att Skaraborgs medlemmar har fått en starkare position i att vara med och utveckla rikspolitiken.