MARYS FOTO: © DAGENS NYHETER

Sverigedemokraterna Mariestad önskar hedra och föreviga minnet av Mary Kihlbom och hennes gärning för att bevara Gamla Stan till eftervärlden. Därför har vi nu motionerat till Kommunfullmäktige om att Gamla Torget bör döpas om till Mary Kihlboms Torg.

Genom att frambesvärja århundraden av näringsliv, kulturliv och personligheter i Gamla Stan med en brinnande passion, drev Mary sin kamp mot Mariestads dåvarande politikers stora iver för rivning och nybygge till varje pris.

Att namnge torget efter henne är också särskilt passande eftersom hon bodde där, och trots att området är klassat som ett nationellt riksintresse skulle områdets status förstärkas ytterligare med en mer personlig prägel som på ett väldigt naturligt vis kommer inbjuda till att väcka nyfikenhet hos människor om torgets historia och kring de människor som bodde där.

Nu väntar vi med spänning på att de andra partierna också ska se det viktiga kulturella värdet vårt förslag innebär för kommunen!

Ni hittar vår motion HÄR