Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Namnbyte av Gamla Torget

Vårt vackra Gamla Stan är som bekant Mariestads äldsta stadsdel, och därutöver en av fem stadsdelar i Mariestad bland de ca. 1500 stycken miljöer i hela landet som svenska Riksantikvarieämbetet klassificerar som ett nationellt riksintresseområde för det svenska kulturarvet. Inte minst har vi utanför Stadshusets dörrar på Gamla Torgets parkering en byggnad som upprättades under […]

Läs mer

Tillsätt fler utredningar för att stärka vårdpersonals och vårdtagares mående.

I flertals månader nu har vi sett den allt mer intensifierade bevakningen från lokaltidningarna kring kommunens vårdanställda, och många av oss är också välbekanta med situationen genom familj och vänner som tillhör denna yrkesgrupp. En, redan tidigare, utsatt yrkesgrupp men som på senare tid fått utstå ytterligare eskalerande försämring av sina arbetsvillkor i vardagen och […]

Läs mer

Stärk kameraövervakningen i kommunen för att underlätta polisens arbete.

Vi har under de sista två veckorna kunnat utläsa ur Mariestads-Tidningen (13/5, 11/5, 9/5, 5/5, 2/5, 29/4, 21/4) att i samband med vårens och sommarens inträde ökar utomhusstölderna och andra former av utomhusrelaterad brottslighet, i synnerhet även på kommunala marker och utanför handelsplatser. Ett populärt stöldgods under vårsäsongen är givetvis cyklar och framförallt el-cyklar som […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!