Vilka vi är

Bo Heijl

Gruppledare och ordförande

E-post: [email protected]

Styrelsen

Bo Heijl

Ordförande

Joakim Wahlström

Vice ordförande

Pontus Ragnarsson

Andre vice ordförande

Gudrun Sjöberg

Kassör

Alexander Arvidsson

Ledamot

Rita Holmblad

Suppleant

Marie-Louise Trollegård

Suppleant

Fullmäktigegruppen

Bo Heijl

Gruppledare

Joakim Wahlström

Vice gruppledare

Pontus Ragnarsson

Ledamot

Gudrun Sjöberg

Ledamot

Rita Holmblad

Ledamot

Alexander Arvidsson

Ersättare

Beatrice Barck

Ersättare

Daniel Wessman

Ersättare

Nämnder

Alexander Arvidsson

  • Ersättare i Utbildningsnämnden

Bo Heijl

  • Ledamot i Kommunstyrelsen

Carl-Gunnar Sand

  • Ersättare i Kommunstyrelsen

Joakim Wahlström

  • Ledamot i Kyrkofullmäktige

Marie-Louise Trollegård

  • Ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden

Pontus Ragnarsson

  • Ledamot i Utbildningsnämnden

Rita Holmblad

  • Ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
  • Ersättare i Kyrkofullmäktige